Om.

En online værktøjssamling til undervisere.

Denne hjemmeside har til hensigt at fungere som en digital og online pakke af diverse værktøjer, der kan støtte undervisere i hverdagen. Den er i første omgang rettet mod undervisere i grundskolen og på Læreruddannelsen.