Grundskole - Projektopgaven

Med dette værktøj kan man med meget få trin udfærdige udtalelsen til projektopgaven. Værktøjet har til formål at hjælpe undervisere med at leve op til gældende bekendtgørelse om projektopgaven i folkeskolens 9. klasse, at ensarte udtalelser fra skolen og slutteligt at sikre, at eleven bedømmes ud fra gældende og ens kriterier. Descripto.dk gemmer ingen informationer. Læs gerne mere på emu.dk og uvm.dk.HVEM

Navn
Klasse
Overemne
DelemneHVORDAN

Formålet med projektopgaven er overordnet at udvikle og vurdere elevens projektfaglige kompetencer. Herunder elevens evner i forhold til: