Læreruddannelsen - Eksamen

Med dette værktøj kan man med meget få trin udfærdige og samle noter vedrørende de studerendes præstationer til eksamer på læreruddannelsen. Værktøjet har til formål at hjælpe undervisere med at leve op til gældende GDPR-regler, at ensarte noter fra eksamerne og slutteligt at sikre flowet af information. Descripto.dk gemmer ingen informationer, hvilket således betyder, at det er vigtigt, at noterne efterfølgende lægges på WISEflow.HVORNÅR OG HVAD

Eksamensdato
Fag/Modul
HVEM OG HVORDAN

Eksaminatorere/Censor

Underviser
Censor
Lærer

Studerende

Problemformulering:


De 3 kompetenceområder i praktik samt i de andre fag.
Emneord
Dette gør den studerende godt + dette kan blive bedre
Underbygger med teori (fag/almen)
Disposition i alle fag?
Artefakter i alle fag?
Inddrager teoretikere
deltager man eller styrer man samtalen?
Hvilke krav er der på tværs af fag og moduler?
Benævnelser af UC-underviser, lærere osv.
Modulet er forankret i praksisviden, teoretisk viden, metodisk viden og udviklingsviden om undervisningens planlægning og gennemførelse.
Modulet er forankret i praksisviden, teoretisk viden, metodisk viden og udviklingsviden om undervisningens planlægning og gennemførelse.
Den studerende er i gruppe med ...
Kan det bruges til modulgodkendelser?
"I høj grad" eller "en høj grad af"?
1-4 studerende i alle fag/moduler?
... demonstrerer i høj grad metodisk viden, som handler om ...
refleksioner over artefakter og begrundelser for praksis